přeskočit navigaci / na obsah
Mapa webu Kontakt ASCONA s.r.o. - úvodní stránka

ASCONA s.r.o. - kvalitní účetní služby, dlouholetá zkušenost, osobní přístup a zastupitelnost

Ascona

Základní navigace:

CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

Certifikát v oboru účetnictví a finance

Nositel profesního titulu Certifikovaný účetní je připraven zcela samostatně pracovat jako hlavní účetní, ekonom nebo finanční ředitel v účetních jednotkách střední velikosti nebo vést účtárny velkých firem. Ovládá zpracování běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně řešení daňové problematiky. Ovládá nákladové účetnictví a finanční řízení v podnikové praxi.


Obsah:

CERTIFIKOVANÉ SLUŽBY - nakupujete přesně takové množství služeb, které potřebujete

Podvojné účetnictví

Vedení účetnictví obsahuje třídění, označení, předkontaci a opatření prvotního dokladu kontačním lístkem včetně uspořádání do pořadačů a dále zahrnuje:

 • zpracování účetní osnovy
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování účetní závěrky - rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha

Daňová evidence

Vedení daňové evidence obsahuje třídění, označení a opatření prvotního dokladu pokladním dokladem včetně uspořádání do pořadačů a dále zahrnuje:

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení ostatních pomocných knih o složkách majetku a závazků
 • tisk konečných verzí peněžního deníku a zpracovaných knih
 • zpracování závěrky daňové evidence

Personalistika a mzdy

Zajistíme vše. Od uzavření pracovní smlouvy přes výpočet mzdy až po rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem.
Jedná se o kompletní zpracování mezd s měsíčním přehledem mezd a výplatními páskami, přípravu příkazů k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění), měsíčních přehledů pro ZP a SSZ, přihlášení nebo odhlášení zaměstnanců na ZP a SSZ, evidenčních a mzdových listů.

Ekonomické, účetní a daňové poradenství

Běžné ekonomické, účetní a daňové konzultace jsou pro naše klienty zdarma.
Na základě dohodnuté hodinové sazby našim klientům zajistíme:

 • zpracování rozborů hospodaření, finančních analýz, kalkulací a rozpočtů
 • zpracování podkladů pro investiční rozhodování a posouzení návratnosti investic
 • zpracování vnitropodnikových směrnic a vypracování výkazů pro Český statistický úřad
 • zastupování při kontrolách na finančním úřadě, na správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách a přípravu pokladů pro tato jednání
 • odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu - v termínu do 31. března zajistíme zplnomocnění daňového poradce a připravíme smlouvu o zpracování daňového přiznání
 
 

Výhody externí firmy  l   Podvojné účetnictví  l   Daňová evidence  l   Personalistika a mzdy  l   Ekonomické, účetní a daňové poradenství